Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor bezoekers van deze website.
 2. Mocht een koper verwijzen naar zijn algemene voorwaarden, dan zullen de voorwaarden van de koper niet van toepassing zijn.
ARTIKEL 2 VERZENDING EN LEVERING
 1. Alle producten die Next Kayak aanbiedt worden buiten Nederland en volledig gepersonaliseerd op klantorder geproduceerd. Daarmee zijn er geen standaard levertermijnen, maar worden deze op individueel niveau overeen gekomen.
 2. Tenzij anders afgesproken, kunnen producten in Venlo, Nederland afgehaald worden.
ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 1. Een overeenkomt tussen Next Kayak en de klant komt tot stand op het moment dat de order schriftelijk door Next Kayak wordt bevestigd.
ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. De geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat het volledige koopsombedrag is voldaan. Het feit dat het artikel reeds bij de klant is doet hier niet aan af.
ARTIKEL 5 PRIJZEN
 1. De prijzen van de artikelen op de website zijn inclusief BTW, exclusief transport en overige kosten.
 2. Wij behouden ons het recht om in verband met noodzakelijke kostenfactoren de prijs te wijzigen op het moment van orderbevestiging.
ARTIKEL 6 BETALING
Bij Next Kayak kunt u op verschillende manieren betalen.
 1. Overboeking onder vermelding van het factuurnummer op ten gunste van onderstaande.
 2. Contante betaling bij ontvangst van goederen.
 3. Bankgegevens:
T.N.V: Next Service  |  IBAN: NL52 KNAB 0604 3201 24  |  BIC: KNABNL2H  |  BTW-NUM:  NL002355704B27
ARTIKEL 7 RUILEN EN RETOURNEREN
 1. Door de volledige gepersonaliseerde aard van de aangeboden producten is het niet mogelijk het Europese herroepingsrecht in acht te nemen.
ARTIKEL 8 GARANTIEBEPALINGEN
 1. Wij staan in voor de kwaliteit van de producten die wij aanbieden. Helaas kan het om wat voor reden gebeuren dat een product niet voldoet aan de vereisten. In dit scenario wordt van de klant verwacht dat deze contact op neemt met Next Kayak.
 2. Vervolgens zal in samenspraak met de klant worden beoordeeld of er herstel of vergoeding plaatsvindt.
ARTIKEL 9 SCHADE AAN GELEVERDE ARTIKELEN
 1. Indien het bestelde product beschadigd is op het moment van ontvangst dient de klant dit direct bij Next Kayak te melden.
ARTIKEL 10 AUTEURSRECHT
 1. Alle elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedere verspreiding zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website is verboden.
ARTIKEL 11 PRIVACY
 1. Zie hiervoor onze aparte privacy policy: https://nextkayak.nl/privacy
ARTIKEL 12 OVERMACHT
 1. In geval van overmacht waarbij Next Kayak niet kan voldoen aan zijn leverplicht, is deze gerechtigd de overeenkomt of een gedeelte daarvan te ontbinden.
 2. Er is in ieder sprake van overmacht in o.a. de volgende gevallen: oorlog, onrusten in het land, overstromingen, verhindering van transport, productieproblemen bij de fabrikant, pandemieën,maatregelen door wet- en regelgeving.
 3. Ingeval van overmacht heeft de klant geen mogelijkheid tot het eisen van schadevergoeding.
ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT
 1. Voor alle handelingen en het gebruik van de website is het Nederlandse recht van toepassing.